Základní kvalifikační předpoklady

 

Jako podnikatelské oprávnění předkládá firma PERICO s. r. o. Výpis z obchodního rejstříku

  • firma PERICO s. r. o. prohlašuje, že na společnost nebyl vyhlášen konkurz
  • firma PERICO s. r. o. prohlašuje, že nebylo proti společnosti zahájeno soudní konkurzní ani vyrovnávací řízení a ani takové řízení neprobíhá
  • firma PERICO s. r. o. prohlašuje, že není v likvidaci
  • firma PERICO s. r. o. prohlašuje, že v oblasti sociálního zabezpečení a všeobecného pojištění nemá nedoplatky
  • firma PERICO s. r. o. prohlašuje, že statutární zástupce společnosti nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský nebo proti majetku
  • firma PERICO s. r. o. prohlašuje, že výkonní vedoucí pracovníci nebyli disciplinárně potrestáni podle zvláštních předpisů opravňujících výkon odborné činnosti

 

PERICO s. r. o.

Jaroslav Peřina - jednatel

 

REFERENČNÍ LISTINA
NÁZEV SPOLEČNOSTI TELEFON ODPOVĚDNÁ OSOBA
Amgen s.r.o. 221 773 511 pí.Kesnerová
Brilltex 224 814 378 pí.Nová
Bonton Home Entertaiment 724 444 503 pí.Bulíčková
Citroën ČR 224 835 652 pí.Levová
Cleverlance 777 929 420 pí.Kroupová
Czech Data Systems 284 000 711 p.Sobíšek
DCS – Praha Ltd. 222 333 333 p.Doupal
EPM spol. s r. o. 221 851 110 pí.Vondrušková
General Bottlers CR s.r.o. 604 295 277 pí.Kališová
Gepard Finance 604 966 219 p.Dvořáček
GlaxoSmithKline 222 001 103 pí.Pomajslová
HVB Bank Czech Republic,a.s. 221 112 175 pí.Peštová
IH Parkhotel Praha 233 370 141 p.Vnek
Kotrlík Bourgeault Andruško 224 990 000 pí.Klečková
LG Electronics CZ,s.r.o. 234 094 627 p.Pudlovský
Mitsubishi 221 856 080 pí.Matoušková
NORTEL NETWORKS s.r.o. 224 813 510 pí.Hanzlová
O.K.IN – O2 267 012 710 p.Novák
O.K.IN -Philips 233 099 266 p.Škvor
Philips ČR 233 099 333 pí.Neubauerová
Reader's Digest Výběr, s. r. o. 222 071 215 pí.Palová
Reality 21 602 278 512 p.Hubáček
SAS Institute ČR, s.r.o. 261 176 310 pí.Vanická
Servier s.r.o. 222 118 111 pí.Dykastová
Skanska Facilities Manag.s.r.o. 737 256 342 p.Fusek
MCE – facility management 602 612 660 pí.Mazancová
STO 251 555 189 pí.Husníková
Telefónica O2 CZ - prodejna 267 011 460 p.Machník
Telefónica O2 CZ 267 011 138 p.Kövešlygety
WOLF, THEISS a partner, s. r. o. 251 018 611 pí.Hašková
Rychlý kontakt

+420 251 556 565

info@perico.cz